Inicio

Benvingut al Perfil del Contractant

De conformitat amb el que disposa la Llei de Contractes del Sector Públic, l'òrgan de contractació té l'obligació de difondre a través d'Internet el seu Perfil de Contractant, amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a l'activitat contractual de l'òrgan de contractació, sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat en els casos exigits per la Llei de Contractes del Sector Públic.

Les licitacions i contractes de l'Ajuntament de Peníscola es poden trobar en els enllaços següents de la Plataforma de Contractació de l'Estat: 

Destacades

Objecte Estat
Exp. 3/2018 Agent artístic per produir espectacles musicals durant l'any 2018  Formalització 
Exp. 23/2017 Serveis de redacció del projecte executiu de les obres i activitat de reforma i ampliació del Pavelló Poliesportiu Municipal de Peníscola  Formalització 
Exp. 24/2017 Obres de reforma dels vestidors del Camp de Futbol Municipal  Formalització 
Exp. 25/2017 Obra de rehabilitació edifici per a Centre de Serveis Socials i Oficina de Turisme  Formalització 
Exp. 22/2017 Obres d'asfaltat del camí de Cervera, des de la carretera Peníscola - Benicarló fins a l'encreuament amb CV-141 i tram des de la urbanització Mediterráneo 2005 fins a la urbanització Ciudad Jardín  Formalització 
Exp. 21/2017 Serveis d'organització de dos mercats temàtics  Formalització 
Exp. 20/2017 Contracte d'obres d'instal·lació d'enllumenat públic en la Urbanització URMI  Formalització 
Exp. 33/2016 Mixt de subministrament de tendals, escenaris i altre mobiliari, i servei de muntatge, vigilància, trasllat de material, resolució d'incidències i desmuntatge per a les festes de Peníscola  Formalització 
Exp. 07/2017 Subministrament de vehicles per a la Policia Local de Peníscola en la modalitat d'arrendament sense opció a compra (Renting)  Formalització 
Exp. 10/2017 Explotació d'un lloc de temporada en la platja nord de Peníscola per a la instal·lació i explotació d'una plataforma aquàtica inflable  Formalització 

Página 1 de 9,  87 contenidos

Servei d'Atenció Ciutadana (SAC)

Calle Llandells 5. Peníscola/Peñíscola (Castelló/Castellón)
Telèfon: 964480050
Fax: 964489212
Correo electrònic: sac@peniscola.org

Adreces d´interés


 
Calle Llandells 5. Peníscola/Peñíscola (Castelló/Castellón)
Telèfon: 964480050 Fax: 964489212
Correo electrònic: sac@peniscola.org