Inicio -> Buscador

Benvingut al Perfil del Contractant

De conformitat amb el que disposa la Llei de Contractes del Sector Públic, l'òrgan de contractació té l'obligació de difondre a través d'Internet el seu Perfil de Contractant, amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a l'activitat contractual de l'òrgan de contractació, sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat en els casos exigits per la Llei de Contractes del Sector Públic.

Les licitacions i contractes de l'Ajuntament de Peníscola es poden trobar en els enllaços següents de la Plataforma de Contractació de l'Estat: 

Buscador

Objecte Estat
Exp. 22/2016 Contracte d'obres d'instal·lació d'enllumenat públic en la Urbanització URMI de Peníscola  Deserta/Anul·lada 
Exp. 23/2016 Contracte de subministrament i instal·lació d'una grada telescòpica i una plataforma per a televisió en el pavelló poliesportiu, així com obres d'adequació del paviment i desplaçament de tub contra incendis  Deserta/Anul·lada 
Exp. 14/2016 Contracte del servei d'organització, promoció i execució del cicle de concerts de música clàssica ciutat de Peníscola per a les temporades 2016, 2017, 2018 i 2019  Deserta/Anul·lada 
Exp. 22/2015 Contracte de concessió d'ús privatiu d'un bé de domini públic, l'Ullal de l'Estany, per a la prestació del servei de passeigs turístics en barca  Deserta/Anul·lada 
Exp. 18/2015 Contracte de patrocini d'una sèrie de televisió ambientada en el municipi de Peníscola  Deserta/Anul·lada 
Exp. 31/2011 Contracte de neteja d'edificis i dependències municipals  Deserta/Anul·lada 
Exp. 14/15 Concurso de proyectos para concesión administrativa de un bien de dominio público, zona ajardinada frente a Peñismar I, para la ubicación de actividads lúdico-recreativas.  Deserta/Anul·lada 

7 contenidos

Servei d'Atenció Ciutadana (SAC)

Calle Llandells 5. Peníscola/Peñíscola (Castelló/Castellón)
Telèfon: 964480050
Fax: 964489212
Correo electrònic: sac@peniscola.org

Adreces d´interés


 
Calle Llandells 5. Peníscola/Peñíscola (Castelló/Castellón)
Telèfon: 964480050 Fax: 964489212
Correo electrònic: sac@peniscola.org