Inicio

Benvingut al Perfil del Contractant

De conformitat amb el que disposa la Llei de Contractes del Sector Públic, l'òrgan de contractació té l'obligació de difondre a través d'Internet el seu Perfil de Contractant, amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a l'activitat contractual de l'òrgan de contractació, sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat en els casos exigits per la Llei de Contractes del Sector Públic.

Destacades

Objecte Estat
Exp. 3/2018 Agent artístic per produir espectacles musicals durant l'any 2018  Formalització 
Exp. 23/2017 Serveis de redacció del projecte executiu de les obres i activitat de reforma i ampliació del Pavelló Poliesportiu Municipal de Peníscola  Formalització 
Exp. 24/2017 Obres de reforma dels vestidors del Camp de Futbol Municipal  Formalització 
Exp. 25/2017 Obra de rehabilitació edifici per a Centre de Serveis Socials i Oficina de Turisme  Formalització 
Exp. 22/2017 Obres d'asfaltat del camí de Cervera, des de la carretera Peníscola - Benicarló fins a l'encreuament amb CV-141 i tram des de la urbanització Mediterráneo 2005 fins a la urbanització Ciudad Jardín  Formalització 
Exp. 21/2017 Serveis d'organització de dos mercats temàtics  Formalització 
Exp. 20/2017 Contracte d'obres d'instal·lació d'enllumenat públic en la Urbanització URMI  Formalització 
Exp. 33/2016 Mixt de subministrament de tendals, escenaris i altre mobiliari, i servei de muntatge, vigilància, trasllat de material, resolució d'incidències i desmuntatge per a les festes de Peníscola  Formalització 
Exp. 07/2017 Subministrament de vehicles per a la Policia Local de Peníscola en la modalitat d'arrendament sense opció a compra (Renting)  Formalització 
Exp. 10/2017 Explotació d'un lloc de temporada en la platja nord de Peníscola per a la instal·lació i explotació d'una plataforma aquàtica inflable  Formalització 

Página 1 de 9,  87 contenidos

Servei d'Atenció Ciutadana (SAC)

Calle Llandells 5. Peníscola/Peñíscola (Castelló/Castellón)
Telèfon: 964480050
Fax: 964489212
Correo electrònic: sac@peniscola.org

Adreces d´interés


 
Calle Llandells 5. Peníscola/Peñíscola (Castelló/Castellón)
Telèfon: 964480050 Fax: 964489212
Correo electrònic: sac@peniscola.org