Inicio

Benvingut al Perfil del Contractant

De conformitat amb el que disposa la Llei de Contractes del Sector Públic, l'òrgan de contractació té l'obligació de difondre a través d'Internet el seu Perfil de Contractant, amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a l'activitat contractual de l'òrgan de contractació, sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat en els casos exigits per la Llei de Contractes del Sector Públic.

Destacades

Objecte Estat
Exp. 22/2016 Contracte d'obres d'instal·lació d'enllumenat públic en la Urbanització URMI de Peníscola  Deserta/Anul·lada 
Exp. 23/2016 Contracte de subministrament i instal·lació d'una grada telescòpica i una plataforma per a televisió en el pavelló poliesportiu, així com obres d'adequació del paviment i desplaçament de tub contra incendis  Deserta/Anul·lada 
Exp. 14/2016 Contracte del servei d'organització, promoció i execució del cicle de concerts de música clàssica ciutat de Peníscola per a les temporades 2016, 2017, 2018 i 2019  Deserta/Anul·lada 
Exp. 22/2015 Contracte de concessió d'ús privatiu d'un bé de domini públic, l'Ullal de l'Estany, per a la prestació del servei de passeigs turístics en barca  Deserta/Anul·lada 
Exp. 18/2015 Contracte de patrocini d'una sèrie de televisió ambientada en el municipi de Peníscola  Deserta/Anul·lada 
Exp. 31/2011 Contracte de neteja d'edificis i dependències municipals  Deserta/Anul·lada 
Exp. 14/15 Concurso de proyectos para concesión administrativa de un bien de dominio público, zona ajardinada frente a Peñismar I, para la ubicación de actividads lúdico-recreativas.  Deserta/Anul·lada 

7 contenidos

Servei d'Atenció Ciutadana (SAC)

Calle Llandells 5. Peníscola/Peñíscola (Castelló/Castellón)
Telèfon: 964480050
Fax: 964489212
Correo electrònic: sac@peniscola.org

Adreces d´interés


 
Calle Llandells 5. Peníscola/Peñíscola (Castelló/Castellón)
Telèfon: 964480050 Fax: 964489212
Correo electrònic: sac@peniscola.org