Inicio -> Buscador

Benvingut al Perfil del Contractant

De conformitat amb el que disposa la Llei de Contractes del Sector Públic, l'òrgan de contractació té l'obligació de difondre a través d'Internet el seu Perfil de Contractant, amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a l'activitat contractual de l'òrgan de contractació, sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat en els casos exigits per la Llei de Contractes del Sector Públic.

Buscador

Objecte Estat
Exp. 2018/00005542Y Gestión y mantenimiento de las redes sociales turísticas de peñíscola  Anunci 
Exp. 2019/00001092J Universidad Popular de Peñíscola  Anunci 
Exp. 2019/00002547L Autorización demanial espacios dominio público para castillos hinchables en zonas cercanas a los paseos marítimos de Peñíscola  Anunci 
Exp. 2019/00001096V Organización de espectáculos pirotécnicos y suministro de material pirotécnico en el municipio de Peñíscola  Anunci 
Exp. 7/2018 Organització de l'esdeveniment Peníscola Ciutat Papal 2018  Contractació en licitació 
Exp. 28/2017 Salvament, socorrisme i vigilància en les platges de Peníscola  Contractació en licitació 
Exp. 3/2018 Agent artístic per produir espectacles musicals durant l'any 2018  Formalització 
Exp. 17/2016 Neteja d'edificis i dependències municipals  Contractació en licitació 
Exp. 23/2017 Serveis de redacció del projecte executiu de les obres i activitat de reforma i ampliació del Pavelló Poliesportiu Municipal de Peníscola  Formalització 
Exp. 9/2017 Servei de transport sanitari no assistencial  Adjudicació 

Página 1 de 12,  119 contenidos

Servei d'Atenció Ciutadana (SAC)

Calle Llandells 5. Peníscola/Peñíscola (Castelló/Castellón)
Telèfon: 964480050
Fax: 964489212
Correo electrònic: sac@peniscola.org

Adreces d´interés


 
Calle Llandells 5. Peníscola/Peñíscola (Castelló/Castellón)
Telèfon: 964480050 Fax: 964489212
Correo electrònic: sac@peniscola.org