Inicio -> Buscador

Benvingut al Perfil del Contractant

De conformitat amb el que disposa la Llei de Contractes del Sector Públic, l'òrgan de contractació té l'obligació de difondre a través d'Internet el seu Perfil de Contractant, amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a l'activitat contractual de l'òrgan de contractació, sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat en els casos exigits per la Llei de Contractes del Sector Públic.

Les licitacions i contractes de l'Ajuntament de Peníscola es poden trobar en els enllaços següents de la Plataforma de Contractació de l'Estat: 

Buscador

Objecte Estat
Exp. 21/2017 Serveis d'organització de dos mercats temàtics  Formalització 
Exp. 37/2015 Serveis de manteniment, conservació i neteja dels espais verds urbans i arbrat del municipi de Peníscola  Adjudicació 
Exp. 20/2017 Contracte d'obres d'instal·lació d'enllumenat públic en la Urbanització URMI  Formalització 
Exp. 33/2016 Mixt de subministrament de tendals, escenaris i altre mobiliari, i servei de muntatge, vigilància, trasllat de material, resolució d'incidències i desmuntatge per a les festes de Peníscola  Formalització 
Exp. 07/2017 Subministrament de vehicles per a la Policia Local de Peníscola en la modalitat d'arrendament sense opció a compra (Renting)  Formalització 
Exp. 10/2017 Explotació d'un lloc de temporada en la platja nord de Peníscola per a la instal·lació i explotació d'una plataforma aquàtica inflable  Formalització 
Exp. 02/2017 Servei d'organització de l'esdeveniment Peníscola Ciutat Papal 2017  Formalització 
Exp. 29/2016 Servei d'impressió i disseny de material promocional i informatiu per a la promoció turística de Peníscola  Formalització 
Exp. 06/2017 Servei d'agent artístic per contractar actuacions musicals durant l'any 2017  Formalització 
Exp. 27/2016 Serveis d'implantació d'una plataforma integral de tramitació electrònica com a evolució tecnològica de les aplicacions existents en l'Ajuntament de Peníscola  Formalització 

Página 3 de 13,  126 contenidos

Servei d'Atenció Ciutadana (SAC)

Calle Llandells 5. Peníscola/Peñíscola (Castelló/Castellón)
Telèfon: 964480050
Fax: 964489212
Correo electrònic: sac@peniscola.org

Adreces d´interés


 
Calle Llandells 5. Peníscola/Peñíscola (Castelló/Castellón)
Telèfon: 964480050 Fax: 964489212
Correo electrònic: sac@peniscola.org