Inicio

Benvingut al Perfil del Contractant

De conformitat amb el que disposa la Llei de Contractes del Sector Públic, l'òrgan de contractació té l'obligació de difondre a través d'Internet el seu Perfil de Contractant, amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a l'activitat contractual de l'òrgan de contractació, sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat en els casos exigits per la Llei de Contractes del Sector Públic.

Les licitacions i contractes de l'Ajuntament de Peníscola es poden trobar en els enllaços següents de la Plataforma de Contractació de l'Estat: 

Destacades

Objecte Estat
Exp. 2019/00001096V Organización de espectáculos pirotécnicos y suministro de material pirotécnico en el municipio de Peñíscola  Anunci 
Exp. 2018/00003623L Organización de dos mercados temáticos  Anunci 
Exp. 2018/00005066J Servicio de agente artístico para contratar actuaciones musicales durante el año 2019  Anunci 
Exp. 2019/00001090B Organización del evento "Peñíscola, ciudad papal 2019"  Anunci 
Exp. 2018/00004623F Seguros de responsabilidad civil y patrimonial, daños edificios, flota y talleres  Anunci 
Exp. 2019/00001067B Servicios de organización de actos de promoción turística: Diseño, realización,  Anunci 
Exp. 2019/00002289Z Explotación del puesto de temporada nº 18 de la playa norte de Peñíscola  Anunci 
Exp. 2018/00002965M Mixto de redacción del proyecto y onbras de recuperación del Casco Antiguo de Peñíscola  Anunci 
Exp. 2018/00003097E Servicio de Prevención de Riesgos Laborales  Anunci 
Exp. 2018/00002531P Obras de reforma y ampliación del polideportivo municipal de Peñíscola  Anunci 

Página 2 de 3,  26 contenidos

Servei d'Atenció Ciutadana (SAC)

Calle Llandells 5. Peníscola/Peñíscola (Castelló/Castellón)
Telèfon: 964480050
Fax: 964489212
Correo electrònic: sac@peniscola.org

Adreces d´interés


 
Calle Llandells 5. Peníscola/Peñíscola (Castelló/Castellón)
Telèfon: 964480050 Fax: 964489212
Correo electrònic: sac@peniscola.org