Inicio

Benvingut al Perfil del Contractant

De conformitat amb el que disposa la Llei de Contractes del Sector Públic, l'òrgan de contractació té l'obligació de difondre a través d'Internet el seu Perfil de Contractant, amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a l'activitat contractual de l'òrgan de contractació, sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat en els casos exigits per la Llei de Contractes del Sector Públic.

Les licitacions i contractes de l'Ajuntament de Peníscola es poden trobar en els enllaços següents de la Plataforma de Contractació de l'Estat: 

Destacades

Objecte Estat
Exp. 2018/00001318Z Redacción del Plan municipal de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS)  Anunci 
Exp. 2018/00000118Y Diseño, suministro e instalación de la señalización turística de Peñíscola Familiar  Anunci 
Exp. 2018/00000255M Obras de cubrimiento de la pista del frontón municipal  Anunci 
Exp. 2018/00000238B Suministro e instalación del césped artificial para el campo de fútbol municipal  Anunci 
Exp. 2018/00004263S Asfaltado del tramo de la N-19 desde el Camino La Volta hasta la cesión nº 10 según plano  Anunci 
Exp. 2018/00005350K Regeneración urbana de la Plaza del antiguo Colegio Jaime Sanz  Anunci 

Página 3 de 3,  26 contenidos

Servei d'Atenció Ciutadana (SAC)

Calle Llandells 5. Peníscola/Peñíscola (Castelló/Castellón)
Telèfon: 964480050
Fax: 964489212
Correo electrònic: sac@peniscola.org

Adreces d´interés


 
Calle Llandells 5. Peníscola/Peñíscola (Castelló/Castellón)
Telèfon: 964480050 Fax: 964489212
Correo electrònic: sac@peniscola.org