Inicio

Benvingut al Perfil del Contractant

De conformitat amb el que disposa la Llei de Contractes del Sector Públic, l'òrgan de contractació té l'obligació de difondre a través d'Internet el seu Perfil de Contractant, amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a l'activitat contractual de l'òrgan de contractació, sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat en els casos exigits per la Llei de Contractes del Sector Públic.

Les licitacions i contractes de l'Ajuntament de Peníscola es poden trobar en els enllaços següents de la Plataforma de Contractació de l'Estat: 

Destacades

Objecte Estat
Exp. 19/2015 Concessió de l'ús privatiu del local de la plaça d'Antonelli per a l'explotació d'un bar-cafeteria  Formalització 
Exp. 04/2014 Contracte de serveis de prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut  Formalització 
Exp. 40/2015 Contracte del servei d'organització d'activitats de cap de setmana  Formalització 
Exp. 36/2015 Contracte de gestió del servei públic de neteja viària i de platges  Formalització 
Exp. 35/2015 Contracte de gestió del servei públic de recollida i transport de residus sòlids urbans i selectiva  Formalització 
Exp. 8/2016 Contracte de patrocini de la imatge de Peníscola en esdeveniments esportius  Formalització 
Exp. 24/2015 Contracte de subministrament de material d'oficina  Formalització 
Exp. 34/2015 Contracte d'obres de construcció de noves unitats d'enterrament en el cementeri municipal  Formalització 
Exp. 25/2015 Contracte d'organització de la Universitat Popular de Peníscola 2015-2017  Formalització 
Exp. 17/2015 Contracte del Servei de XXXI Cicle de Concerts de Música Clàssica Ciutat de Peníscola 2015  Formalització 

Página 4 de 9,  87 contenidos

Servei d'Atenció Ciutadana (SAC)

Calle Llandells 5. Peníscola/Peñíscola (Castelló/Castellón)
Telèfon: 964480050
Fax: 964489212
Correo electrònic: sac@peniscola.org

Adreces d´interés


 
Calle Llandells 5. Peníscola/Peñíscola (Castelló/Castellón)
Telèfon: 964480050 Fax: 964489212
Correo electrònic: sac@peniscola.org