Inicio

tornar imprimir

Llistat últimas actualitzacions
Data actualització Objecte         Import         Estat
 16/05/2019   Exp. 2018/00004263S Asfaltado del tramo de la N-19 desde el Camino La Volta hasta la cesión nº 10 según plano      Anunci 
 16/05/2019   Exp. 2018/00005350K Regeneración urbana de la Plaza del antiguo Colegio Jaime Sanz      Anunci 
 16/05/2019   Exp. 2018/00005066J Servicio de agente artístico para contratar actuaciones musicales durante el año 2019      Anunci 
 16/05/2019   Exp. 2019/00001090B Organización del evento "Peñíscola, ciudad papal 2019"      Anunci 
 16/05/2019   Exp. 2018/00004623F Seguros de responsabilidad civil y patrimonial, daños edificios, flota y talleres      Anunci 
 16/05/2019   Exp. 2019/00001067B Servicios de organización de actos de promoción turística: Diseño, realización,      Anunci 
 16/05/2019   Exp. 3/2018 Agent artístic per produir espectacles musicals durant l'any 2018      Formalització 
 16/05/2019   Exp. 9/2017 Servei de transport sanitari no assistencial      Adjudicació 
 16/07/2018   Exp. 7/2018 Organització de l'esdeveniment Peníscola Ciutat Papal 2018   52.500,00€ IVA inclòs   Contractació en licitació 
 20/06/2018   Exp. 28/2017 Salvament, socorrisme i vigilància en les platges de Peníscola   

Valor estimat del contracte: 1.983.471,06€

Pressupost base de licitació anual:

  • Import net: 330.578,51€
  • Import total: 400.000,00€
 
 Contractació en licitació 

Página 3 de 13,  125 contenidos

Servei d'Atenció Ciutadana (SAC)

Calle Llandells 5. Peníscola/Peñíscola (Castelló/Castellón)
Telèfon: 964480050
Fax: 964489212
Correo electrònic: sac@peniscola.org

Adreces d´interés


 
Calle Llandells 5. Peníscola/Peñíscola (Castelló/Castellón)
Telèfon: 964480050 Fax: 964489212
Correo electrònic: sac@peniscola.org