Inicio

Dades específiques d´aquesta contratació per estat

  • Anunci
  • Contractació en licitació

tornar imprimir

Contracte d'obres d'instal·lació d'enllumenat públic en la Urbanització URMI de Peníscola

Contracte d'obres d'instal·lació d'enllumenat públic en la Urbanització URMI de Peníscola

Dades de la contractació

Número d´expedient:
22/2016

Procediment d´adjudicació:
Obert

Termini d´execució:
90 dies a comptar des de l'endemà de l'Acta de Comprovació del Replanteig.

Òrgan de contractació:
Alcalde

Tipus de contracte:
Obres

Otros datos de interés:

Obertura pública sobre 2, dimecres 26 d'octubre a les 9 hores en la Sala de Juntes.

S'ha modificat i substituït l'Annex III del PCAP (Oferta econòmica).

Publicat l'anunci de licitació en el BOP de Castelló de data 24/09/2016.

Dades específiques Deserta/Anul·lada


 
Calle Llandells 5. Peníscola/Peñíscola (Castelló/Castellón)
Telèfon: 964480050 Fax: 964489212
Correo electrònic: sac@peniscola.org