Inicio

Dades específiques d´aquesta contratació per estat

  • Anunci
  • Contractació en licitació
  • Adjudicació
  • Formalització

tornar imprimir

Agent artístic per produir espectacles musicals durant l'any 2018

Agent artístic per produir espectacles musicals durant l'any 2018

Dades de la contractació

Número d´expedient:
3/2018

Procediment d´adjudicació:
Obert

Termini d´execució:
Està determinat per les dates de les actuacions assenyalades en la Clàusula 1a del Plec de Clàusules Administratives Particulars

Òrgan de contractació:
Alcaldia

Tipus de contracte:
Serveis

Otros datos de interés:

Convocatòria Mesa Contractació:

Obertura sobre 2: dimecres 4 d'abril de 2018 a les 9:20 horas en la Sala de Juntes de l'Ajuntament de Peníscola.

Pl. Ayuntamiento 1, soterrani - 12598 Peníscola

Dades específiques Formalització

Data publicació perfil contractant:
16/05/2018

Data acord d´adjudicació:
26/04/2018

Data publicació BOIB:
08/03/2018

Url publicació BOIB:
https://bop.dipcas.es/PortalBOP/obtenerPdfAnuncio.do?idAnuncio=97097


 
Calle Llandells 5. Peníscola/Peñíscola (Castelló/Castellón)
Telèfon: 964480050 Fax: 964489212
Correo electrònic: sac@peniscola.org