Inicio

Dades específiques d´aquesta contratació per estat

  • Anunci
  • Contractació en licitació

Documents

tornar imprimir

Salvament, socorrisme i vigilància en les platges de Peníscola

Salvament, socorrisme i vigilància en les platges de Peníscola

Dades de la contractació

Número d´expedient:
28/2017

Procediment d´adjudicació:
Obert

Termini d´execució:

4 anys, amb possibilitat de prorrogar, anualment, per dos anys més

Òrgan de contractació:
Junta de Govern de l'Ajuntament de Peníscola

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Contractació en licitació

Import:

Valor estimat del contracte: 1.983.471,06€

Pressupost base de licitació anual:

  • Import net: 330.578,51€
  • Import total: 400.000,00€

Data publicació perfil contractant:
28/03/2018

Criteris de valoració:

Criteris objectius (màx. 80 punts)

  • Preu: màx. 40 punts
  • Ampliació diària en els mesos de juliol i agost de la prestació del servei: màx. 30 punts
  • Disposar d'un vehicle d'urgència: màx. 10 punts

Garantia requerida:

Provisional: No s'hi exigeix

Definitiva: 5% de l'import d'adjudicació, IVA exclòs

Data inici presentació d´ofertes:
08/03/2018

Data fi presentació d´ofertes:
04/05/2018

Lloc presentació d´ofertes:

Registre de l'Ajuntament de Peníscola - Dependències SAC

Carrer Llandells, 5

12598 - Peníscola

Lloc obertura ofertes:

Sala de Juntes de l'Ajuntament de Peníscola

Pl. Ayuntamiento, 1, soterrani - 12598 - Peníscola

Data publicació DOUE:
08/03/2018

Url publicació DOUE:
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED%3ANOTICE%3A110668-2018%3ATEXT%3AES%3AHTML


 
Calle Llandells 5. Peníscola/Peñíscola (Castelló/Castellón)
Telèfon: 964480050 Fax: 964489212
Correo electrònic: sac@peniscola.org