Inicio

Dades específiques d´aquesta contratació per estat

  • Anunci

tornar imprimir

Obras de cubrimiento de la pista del frontón municipal

Obras de cubrimiento de la pista del frontón municipal

Dades de la contractació

Número d´expedient:
2018/00000255M

Procediment d´adjudicació:
Obert

Tipus de contracte:
Obres

Otros datos de interés:
Enlace a la licitación publicada en el Perfil del Contratante alojado en la PCSP:https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=vm%2FrzbH8tGMBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D

Dades específiques Anunci

Data publicació perfil contractant:
13/08/2018


 
Calle Llandells 5. Peníscola/Peñíscola (Castelló/Castellón)
Telèfon: 964480050 Fax: 964489212
Correo electrònic: sac@peniscola.org