Inicio

Dades específiques d´aquesta contratació per estat

  • Anunci

tornar imprimir

Regeneración urbana de la Plaza del antiguo Colegio Jaime Sanz

Regeneración urbana de la Plaza del antiguo Colegio Jaime Sanz

Dades de la contractació

Número d´expedient:
2018/00005350K

Procediment d´adjudicació:
Obert

Tipus de contracte:
Obres

Otros datos de interés:
Enlace a la licitación publicada en el Perfil del Contratante alojado en la PCSP:https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=0qZ5Ocgd1JSrz3GQd5r6SQ%3D%3D

Dades específiques Anunci

Data publicació perfil contractant:
28/12/2018


 
Calle Llandells 5. Peníscola/Peñíscola (Castelló/Castellón)
Telèfon: 964480050 Fax: 964489212
Correo electrònic: sac@peniscola.org