Inicio

Dades específiques d´aquesta contratació per estat

  • Anunci

tornar imprimir

Organización del evento "Peñíscola, ciudad papal 2019"

Organización del evento "Peñíscola, ciudad papal 2019"

Dades de la contractació

Número d´expedient:
2019/00001090B

Procediment d´adjudicació:
Obert

Tipus de contracte:
Serveis

Otros datos de interés:
Enlace a la licitación publicada en el Perfil del Contratante alojada en la PCSP:https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=M3Q8%2B%2Bqseh0uf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

Dades específiques Anunci

Data publicació perfil contractant:
26/03/2019


 
Calle Llandells 5. Peníscola/Peñíscola (Castelló/Castellón)
Telèfon: 964480050 Fax: 964489212
Correo electrònic: sac@peniscola.org