Benvingut al Perfil del Contractant

De conformitat amb el que disposa la Llei de Contractes del Sector Públic, l'òrgan de contractació té l'obligació de difondre a través d'Internet el seu Perfil de Contractant, amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a l'activitat contractual de l'òrgan de contractació, sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat en els casos exigits per la Llei de Contractes del Sector Públic.

Destacades

En termini de recepció d´ofertes

No s´han trobat dades

Darreres actualitzacions
Data actualització Objecte         Import         Estat
 02/09/2019   Exp. 2019/00001094S Arrendamiento de tres (3) vehículos para el servicio de la policía local de peñíscola      Anunci 
 29/08/2019   Exp. 2019/00002285X Concesión administrativa de un bien de dominio público (un local del centro social de mayores) para la explotación de la actividad de peluquería, destinada exclusivamente a jubilados y pensionistas, y sus cónyuges      Anunci 
 21/08/2019   Exp. 2019/00001086F Organización de un ciclo de conciertos durante agosto de 2019 en el municipio de Peñíscola      Anunci 
 21/08/2019   Exp. 2018/00000064Q Obras de implantación de un punto accesible para discapacitados en la playa sur de Peñíscola      Anunci 
 21/08/2019   Exp. 2018/00000108L Módulo de servicio triple adaptado para personas con moilidad reducida para el punto accesible a instalar en la playa sur de Peñíscola      Anunci 

veure més

Servei d'Atenció Ciutadana (SAC)

Calle Llandells 5. Peníscola/Peñíscola (Castelló/Castellón)
Telèfon: 964480050
Fax: 964489212
Correo electrònic: sac@peniscola.org

Adreces d´interés

 
Calle Llandells 5. Peníscola/Peñíscola (Castelló/Castellón)
Telèfon: 964480050 Fax: 964489212
Correo electrònic: sac@peniscola.org