Inici -> Sobre la Seu -> Relació de serveis -> Estructura de navegació -> Protecció de dades

Protección de datos de carácter personal

De conformitat amb el que estableix l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'Ajuntament us informa que les dades sol·licitades o recollides són de caràcter obligatori i passaran a formar part d'un fitxer de titularitat de l'Ajuntament, amb la finalitat de donar resposta a la relació establerta entre ambdues parts dins de l'àmbit de la nostra competència, i seran tractades de forma confidencial

La negativa a facilitar la informació requerida facultarà l'Ajuntament a exercitar les accions administratives necessàries. Igualment, s'informa que podran ser cedides de conformitat amb la legislació vigent. El titular de les dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la llei, en les oficines del Servei d'Atenció Ciutadana (SAC), (juntament amb la sol·licitud escrita i firmada, acreditant corresponentment la identitat).


24 de maig de 2018


Calle Llandells 5. Peníscola/Peñíscola (Castelló/Castellón)
Telèfon:964480050 Fax:964489212
Correu electrònic:sac@peniscola.org