Què és la Seu Electrònica?

La Seu Electrònica és l'adreça electrònica de l'Ajuntament de Peníscola (https://sede.peniscola.org/portal/sede/) a través de la qual la ciutadania i les empreses poden exercir el seu dret d'accés a la informació, als serveis i als tràmits electrònics de l'Ajuntament.

La Seu Electrònica és un espai de relació amb el ciutadà.

La Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics reconeix el dret dels ciutadana a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics per a l'exercici dels drets previstos en l'article 35 de la Llei 30/1992.

La Llei 11/2007 estableix que la seu electrònica és aquella adreça electrònica disponible per als ciutadans a través de els xarxes de telecomunicacions, la titularitat, la gestió i l'administració de la qual correspon a una Administració Pública, òrgan o entitat administrativa en l'exercici de les seues competències. Les seus electròniques han de disposar de sistemes que permeten l'establiment de comunicacions segures, sempre que hi siguen necessàries.

L'establiment d'una seu electrònica comporta la responsabilitat del titular respecte la integritat, la veracitat i l'actualització de la informació i els serveis als quals puga accedir-s'hi. Ha de garantir la identificació dels mitjans disponibles per a la formulació de suggeriments i queixes.

Cada Administració Pública ha de determinar les condicions i els instruments de creació de les seus electròniques, amb subjecció als principis de publicitat oficial, responsabilitat, qualitat, seguretat, disponibilitat, accessibilitat, neutralitat i interoperabilitat.

La publicació en les seus electròniques d'informacions, serveis i transaccions ha de respectar els principis d'accessibilitat i usabilitat d'acord amb les normes establertes al respecte, als estàndards oberts i, si s'escau, aquells altres que siguen d'ús generalitzat pels ciutadans.

L'establiment de les seus electròniques està contemplat en l'article 10 de la Llei 11/2007.

La Seu Electrònica entrarà en funcionament de manera progressiva, a mesura que es desplegue el Pla d'Administració Electrònica de l'Ajuntament de Peníscola.

Per aclarir qualsevol dubte sobre la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Peníscola, us preguem que us poseu en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic modernizacion@peniscola.org o telefonant al Servei d'Atenció Ciutadana (964 480 050).

23 de novembre de 2011


Calle Llandells 5. Peníscola/Peñíscola (Castelló/Castellón)
Telèfon:964480050 Fax:964489212
Correu electrònic:sac@peniscola.org