Inici -> Sobre la Seu

Iniciació de la tramitació

Aquest servei permet realitzar davant l'Ajuntament peticions de serveis o comunicacions de qualsevol tipus, ja siguen de caràcter particular o relacionades amb equipaments o territori en general.

Com a pas inicial per a iniciar la tramitació, es disposa del Catàleg de Tràmits, que està constituït per la relació de tots els tràmits oferts per l'Ajuntament amb l'objectiu que el ciutadà conega l'oferta de tràmits municipals necessaris per a l'obtenció de llicències, permisos i autoritzacions.

Cada tràmit presenta la informació completa necessària per a realitzar la gestió, com la descripció, els terminis i requisits per a iniciar la sol·licitud, terminis de resolució, la normativa aplicable, etc.

Addicionalment, es disposen dels diferents canals o mitjans per a realitzar la tramitació, que són els següents:

  • Presencial: S'ofereix la informació del lloc de presentació perquè puga acudir-hi a realitzar la gestió.
  • Descàrrega de formulari: Complementari a la presentació presencial, el ciutadà es pot descarregar el formulari i imprimir-lo perquè puga emplenar-lo tranquil·lament i posteriorment presentar-lo en l'Ajuntament.
  • Telefònica: En el cas d'alguns tràmits, es pot realitzar la iniciació de la tramitació de forma telefònica.
  • Telemàtica sense identificació o Telemàtica amb identificació: Molts dels tràmits es poden iniciar directament des de la seu mitjançant la utilització de formularis per a emplenar. El formulari conté tota la informació necessària que ha de subministrar el ciutadà o l'empresa, i permet iniciar el procés de tractament en el sistema de gestió de l'Ajuntament. Si realitza la tramitació telemàtica, posteriorment podrà fer-ne el seguiment de l'estat i l'evolució.

Els tràmits, en funció de la seua naturalesa, permeten en algun cas la iniciació de forma anònima (tramitació telemàtica sense identificació) i, en la majoria, es requereix la identificació, per a això és necessari que el ciutadà o l'empresa dispose d'un dels següents mitjans d'identificació:

  • Certificat Digital o DNI Electrònic

Enllaços

21 de maig de 2018


Calle Llandells 5. Peníscola/Peñíscola (Castelló/Castellón)
Telèfon:964480050 Fax:964489212
Correu electrònic:sac@peniscola.org