Inici -> Sobre la Seu

Consulta de dades personals

La Consulta de dades personals és un servei desenvolupat en línia per als ciutadans, perquè puguen consultar les dades bàsiques que té registrades l'Ajuntament i, addicionalment, permet l'actualització i correcció d'aquelles que siguen incorrectes.

Perquè pugueu utilitzar aquest servei és necessari que us identifiqueu mitjançant:

  • Certificat Digital o DNI Electrònic.

Les dades que es poden consultar a través d'aquest servei són:

  • Tributs: informació sobre els rebuts de diferents conceptes tributaris, agrupats en funció de l'estat que es troben.
  • Unitats Fiscals: mostra la relació d'unitats fiscals que el ciutadà té creades, des de les quals podrà consultar els rebut que s'hi associen.
  • Padró d'Habitants: informació referent a la situació d'empadronament, així com les dades associades a la seua fitxa padronal, tant els de caràcter personal propis com els relatius al domicili. També permet al ciutadà poder obtenir en temps real un certificat telemàtic com pot ser un volant d'empadronament individual, col·lectiu, amb detall d'antiguitat.
  • Registre d'Entrada: es poden consultar les anotacions d'entrada i eixida del Registre General d'Entrada/Eixida de l'Ajuntament en les quals ha intervingut el ciutadà.

7 de maig de 2018


Calle Llandells 5. Peníscola/Peñíscola (Castelló/Castellón)
Telèfon:964480050 Fax:964489212
Correu electrònic:sac@peniscola.org