Inici -> Sobre la Seu

Validació de Certificat de Segell d'Òrgan

Per a la identificació i l'autenticació de l'exercici de la competència en l'actuació administrativa automatitzada, les administracions públiques poden utilitzar segells electrònics basats en certificats que reunen els requisits exigits per la legislació de signatura electrònica.

Un certificat de segell electrònic vincula unes dades de verificació de signatura a les dades identificatives i d'autenticació de determinada administració, organisme o entitat i la persona física representant de l'administració, organisme o entitat titular del certificat i, si escau, el personal en qui es delegue a l'efecte de l'actuació administrativa automatitzada.

Per a actuacions i procediments administratius automatitzats gestionats per aquesta administració vostè pot descarregar-se aquest certificat de segell d'òrgan incrustat en el document PDF que s'haurà pogut generar de forma automàtica des de la seu electrònica. Per verificar la seua validesa, pot vostè utilitzar el servei Valide que el Ministeri de Presidència ha habilitat a aquest efecte.

Una vegada haja accedit al servei segueixca les següents instruccions:

   1. Acceda a la opción "Validar Certificat"
   2. Seleccione el certificat descarregat prèviament
   3. Introdueixi el codi de seguretat que es mostra

Accés al servei: VALIDe - Validació del certificat de segell electrónic

4 de juny de 2018


Calle Llandells 5. Peníscola/Peñíscola (Castelló/Castellón)
Telèfon:964480050 Fax:964489212
Correu electrònic:sac@peniscola.org