Inici -> Serveis Generals -> Oferta d'Ocupació Pública (Històric)

Convocatòria nou places d'agent de policia local (TAMCAT)

Convocatòria de proves selectives per a la cobertura en propietat de nou places d'agent de policia local, enquadrades en l'escala d'administració especial, subescala serveis especials, classe policia local i els seus auxiliars, vacants en la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament. Les places estan enquadrades en l'escala bàsica, categoria agents, subgrup C1 de titulació. Corresponen a l'execució de les ofertes d'ocupació pública de 2014 (6 places) i de 2016 (1 plaça). De les places convocades, cinc seran cobertes pel torn lliure i dues per mobilitat.

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament, en sessió de data 26 de gener de 2017, va adoptar l'acord de modificació de les Bases rectores del procés de selecció. El document es pot consultar a continuació.

En data 24 d'agost de 2017 es publica l'edicte amb la llista definitiva d'admesos i exclosos i amb les convocatòries per a les proves, tant del torn de mobilitat com del torn lliure.

En data 19 de setembre de 2017 es publica l'anunci per cobrir dues places pel torn de mobilitat i es convoca els aspirants del torn de mobilitat per a la realització de la segona part del primer exercici, el divendres 22 de setembre de 2017, a les 9.00h en la Seu de la Universitat Popular (C. Río, 9 - Peníscola)

En data 13 d'octubre de 2017 es publica l'anunci dels resultats de la segona part del primer exercici de les proves selectives de l'oposició per a la cobertura en propietat de nou places d'agent de policia local per torn lliure, mitjançant oposició i es convoca els opositors per a l'obertura dels sobres que contenen l'identitat dels opositors el dia 16 d'octubre, a les 9.00h en el Saló de Plens (Edifici Sociocultural, segona planta), de Peníscola.

En data 16 d'octubre de 2017 es publica l'anunci dels resultats de la segona part del primer exercici, després d'haver obert els sobres amb les identitats dels aspirants i es convoca, el dia 18 d'octubre, els opositors no aptes, per a la revisió de l'exercici, i els aptes, per a la realització de l'entrevista.

En data 20 d'octubre de 2017 es publiquen els resultats de la segona part del primer exercici (prova psicotècnica-aptitudinal i entrevista) i es convoca, el 24 d'octubre, els aspirants no aptes per a la revisió dels exercicis, i els aptes, el 27 d'octubre, per a la realització del segon exercici.

En data 27 d'octubre de 2017 es publiquen els resultats del segon exercici (proves físiques) i es convoca els declarats aptes per a la realització del tercer exercici (qüestionari) el dia 6 de novembre de 2017, a les 9.30h en l'IES Alfred Ayza, situat al C. de Tramuntana, 5 de Peníscola

Descarga de archivos

Descargar archivo

Bases reguladores de la convocatòria de proves selectives per a la cobertura en propietats de sis places de l'escala bàsica de la policia local, categoria agent, incloses en l'Oferta Pública d'Ocupació de l'any 2014

Certificado
Tipus d’arxiuPDF IdiomaValenciano

Documentos relacionados

6 de febrer de 2018


Calle Llandells 5. Peníscola/Peñíscola (Castelló/Castellón)
Telèfon:964480050 Fax:964489212
Correu electrònic:sac@peniscola.org