Inici -> Serveis Generals -> Oferta d'Ocupació Pública (Històric)

Borsa d'ocupació temporal agents policia local (CERRADO)

Borsa d'ocupació temporal per proveir provisionalment llocs de treball d'agent de la policia local per cobrir les possibles vacants i/o necessitats del servei en determinades èpoques de l'any

Bases aprovades en Junta de Govern Local de 18 de maig de 2017

En data 21 de juny de 2017 es publica la llista provisional d'admesos i exclosos. Es concedeix als aspirants un termini de 5 dies naturals, a partir de l'endemà de la publicació, als efects de correcció d'errors i reclamacions.

En data 27 de juny de 2017 es publica la llista definitiva d'admesos i exclosos.

Convocatòria primer exercici. Es convoca els opositors per a la realització del primer exercici (medició d'estatura i proves físiques):

 • Dia: 3 de juliol de 2017
 • Hora: 8.00h
 • Lloc: Piscina municipal de Benicarló. Av. de Iecla, s/n

En data 3 de juliol de 2017 es publica l'anunci dels resultats del primer exercici.

Convocatòria segon exercici. Es convoca els aspirants que han superat el primer exercici per a la realització del segon exercici (exercici pràctic)

 • Dia: 5 de juliol de 2017
 • Hora: 16.00h
 • Lloc: Institut d'Educació Secundària i Batxillerat Alfred Ayza. C. Tramuntana, 5 de Peníscola

En data 6 de juliol de 2017 es publica l'anunci dels resultats del segon exercici.

Convocatòria tercer exercici. Es convoca els aspirants que han superat l'exercici per a la realització del tercer exercici (qüestionari)

 • Dia: 10 de juliol de 2017
 • Hora: 9.30h
 • Lloc: Institut d'Educació Secundària i Batxillerat Alfred Ayza. C. de Tramuntana, 5 de Peníscola

En data 10 de juliol de 2017 es publica l'anunci dels resultats del tercer exercici.

Convocatòria quart exercici. Es convoca els aspirants que han superat el tercer exercici per a la realització del quart exercici

 • Dia: 12 de juliol de 2017
 • Hora: 12.00h
 • Lloc: Edifici Sociocultural - C. del Mestre Bayarri, 2 de Peníscola

En data 13 de juliol de 2017 es publica l'anunci dels resultats de quart exercici. En aquesta mateixa data, es publica l'anunci de correcció d'errors del resultats de la quarta prova, que anul·la l'anterior

En data 14 de juliol de 2017 es publica l'Edicte de constitució de la Borsa d'ocupació temporal d'agents de policia local

En data 17 de juliol de 2017 es publica l'Edicte de constitució de la Borsa de reserva d'ocupació temporal d'agents de policia local

En data 23 d'agost de 2017 es publica Anunci de rectificació d'error en la llista publicada dels resultats de la quarta prova (idiomes)

En data 23 d'agost de 2017 es publica Edicte de rectificació d'error i modificació de l'ordre de la Borsa d'ocupació temporal d'agents de policia local

Descarga de archivos

Descargar archivo

Bases específiques de la convocatòria per a la constitució d'una borsa d'ocupació temporal per proveir provisionalment llocs de treball d'agent de policia local per cobrir les possibles vacants i/o necessitats del servei en determinades èpoques de l'any

Certificado
Tipus d’arxiuPDF IdiomaValenciano

Documentos relacionados

2 de febrer de 2018


Calle Llandells 5. Peníscola/Peñíscola (Castelló/Castellón)
Telèfon:964480050 Fax:964489212
Correu electrònic:sac@peniscola.org