Inici -> Sobre la Seu

Autoliquidacions, tributs i pagaments

Per a l'abonament dels diferents tributs, taxes o preus públics, l'Ajuntament de Peníscola ofereix als ciutadans diferents solucions per a realitzar pagaments

El pagament telemàtic es troba disponible per a les autoliquidacions, se efectúa a través de la passarel·la de pagament i permet l'obtenció d'un justificant de pagament.

Cadascun dels tributs es regirà conforme el que estableix l'ordenança corresponent, especificant-se en cadascuna d'elles les circumstàncies particulars d'aquests tributs.

Les dades que es poden consultar a través d'aquest servei són:

  • Rebuts: relació de rebuts pendents de pagamanent i rebuts cobrats, mitjançant enllaç al servei de recaptació de la Diputació de Castelló.
  • Consulta de conceptes pels que tributa: informació sobre els rebuts de distints conceptes tributaris, agrupant els mateixos en funció del seu estat, mitjançant enllaç al servei de recaptació de la Diputació de Castelló.
  • Calendari fiscal: calendari del contribuyente, mitjançant enllaç al servei de recaptació de la Diputació de Castelló.
  • Autoliquidacions: generació d'autoliquidacions, carta de pagament, pagament en passarel·la i obtenció del justificant. 

Enllaços

7 d’agost de 2019


Calle Llandells 5. Peníscola/Peñíscola (Castelló/Castellón)
Telèfon:964480050 Fax:964489212
Correu electrònic:sac@peniscola.org