Inici -> Sobre la Seu -> Ajuda de la Seu  -> Resolució de problemes freqüents

Resolució de problemes freqüents

 

Tinc problemes amb Windows i Internet Explorer!

Tinc desactivada la vista compatibilitat?

Cal tenir desactivada la vista compatibilitat a Internet Explorer tal com s'aprecia en la imatge.

Imatge FAQ_1

M'apareix un missatge que diu que no hi ha aplicacions instal·lades per obrir vincles JNLPS?

Si es produeix un error en accedir al detall d'un tràmit del catàleg de tràmits que indica que no hi ha aplicacions instal·lades per obrir aquest tipus de vincles (JNLPS), el problema és per la instal·lació de Java. En aquests casos significa que, o bé no està instal·lada la versió correcta de Java (Mínim la 1.8_74 o superior), o bé cal reinstal·lar Java perquè hi ha algun tipus de problema amb la versió instal·lada.

Tinc activats els protocols TLS?

Revisar que els protocols TLS 1.1 i TLS 1.2 estan actius en el navegador. Per activar-los, cal anar a "Opcions d'Internet >> Opcions Avançades >> Seguretat" (és possible tenir activat el SSL 3.0 i TLS 1.0). Les opcions han d'estar com es poden veure a la imatge següent. Si les opcions que estan marcades en la imatge no ho estigueren, és possible que Internet Explorer no puga completar la connexió SSL contra el Registre Electrònic.

FAQ_2

Tinc instal·lat el certificat que utilitza el component de signatura?

Per al correcte funcionament del Registre Electrònic i les Notificacions Electròniques, caldria comprovar si el certificat de l'applet de signatura s'ha instal·lat correctament al navegador. Per a això hauríem de dirigir-nos a les opcions d'Internet Explorer, "/ Opcions d'Internet / Certificats" i seleccionar la pestanya "Entitats de certificació arrel de confiança ". Allà ha d'estar el certificat de l'applet, tal com es pot veure en la imatge de baix. En el cas que el certificat no s'hi haja instal·lat o s'ha instal·lat en una altra pestanya diferent de la indicada, haurem de realitzar la instal·lació del certificat manualment. Per a això haurem de seguir els passos que es descriuen a la pregunta.

Com instal·lo el certificat que utilitza el component de signatura?

FAQ_3

Com instal·lo el certificat que utilitza el component de signatura?

Els passos per instal·lar correctament el certificat que utilitza el component de signatura són:

1.- Des d'una consola de Windows executarem la comanda "mmc" (sense les cometes) que ens obrirà una
pantalla com la que es pot veure baix.

FAQ_4

2.- Des de la nova pantalla que s'ha obert seleccionarem "/ Arxiu / Afegir o treure complement" que ens obrirà una nova pantalla emergent.

FAQ_5

3.- Des d'aquesta nova pantalla seleccionarem "Certificats" i li donarem al botó "Afegir".

FAQ_6

4.- Després seleccionarem "Compte d'equip" i finalment "Equip local".

FAQ_7

FAQ_8

5.- Per finalitzar, li donarem al botó "D'acord" a la nostra pantalla inicial, i això ens obrirà la gestió dels certificats del nostre equip.

FAQ_9

6.- Des de la gestió de certificats del nostre equip (que veiem baix) es realitzarà la importació del certificat. El certificat generat pel Registre Electrònic i que haurem importat es trobarà en una ruta semblant a aquesta "D: \ Usuaris \ psuarez \ .jappsrv \ jappsrv.cer", on "Psuarez" és l'usuari identificat en aquesta màquina. Per importar, haurem de donar-li al botó dret de la carpeta "Certificats" que està dins de "Entitats de certificació arrel de confiança". Una vegada fet això, seleccionarem "Totes les tasques >> Importar ". Finalment seleccionem el certificat que volem importar i vam acceptar.

FAQ_10

7.- L'últim pas seria anar de cap nou al navegador i  tornar a comprovar, com s'ha indicat en la pregunta He instal·lat el certificat que utilitza el component de signatura?

Estic accedint des d'una xarxa corporativa a través d'un usuari del domini?

En aquest cas cal revisar el següent:

1.- Instal·lació de certificats arrel de confiança.

S' ha de comprovar que els usuaris de domini poden instal·lar certificats arrel de confiança.
Per comprovar si això és possible un administrador del domini d'executar des d'una consola de Windows la comanda "gpedit.msc" (sense les cometes). Des d'aquí es seleccionaran les següents opcions "Configuració d'equip >> Configuració de Windows >> Directives de clau pública >> Configuració de rutes de certificats ". Això obrirà la pantalla que es pot veure baix. Perquè es permeta la instal·lació de certificats arrel de confiança ha d'estar marcat el quadre que apareix assenyalat. En el cas que 
NO es vulga activar aquesta opció, cada usuari del domini hauria d'instal·lar manualment les claus públiques tal com s'ha explicat en la pregunta.

Com instal·lo el certificat que utilitza el component de signatura?

FAQ_11

2.- Permisos restringits

Cal comprovar que els usuaris de domini amb els quals s'està intentant realitzar els tràmits tinguie permís de escriptura en C: \ Users \ psuarez \ AppData \ Local \ Temp on "psuarez" és l'usuari identificat en aquesta màquina.

Estic accedint a través d'un Proxy?

Si s'està utilitzant un servidor intermediari per establir la connexió a internet és molt probable que totes les Connexions, inclosa la 127.0.0.1 intenten passar per aquest. Si es fa servir un script per detectar si determinades IPs o direccions han de sortir pel proxy, cal configurar-lo perquè NO utilitze el servidor intermediari la direcció local 127.0.0.1

Tinc instal·lat Windows 10?

Si aquest és el teu cas, revisa el següent:

1.- Windows Defender

Windows Defender és l'antivirus i tallafocs que ve per defecte en Windows 10. Si es té actiu aquest antivirus és molt probable que no permeta executar l'applet del Registre Electrònic. És per això que cal afegir-se una excepció en l'antivirus per permetre la tramitació, o com a mesura temporal, desactivar-lo durant aquest procés per tornar-lo a activar després de la finalització.
El que s'acaba de comentar també pot succeir amb un altre tipus d'antivirus però és menys probable.

2.- Execució d'Internet Explorer com a administrador.

Un altre problema que pot donar-se en Windows 10 és que no tinga els privilegis suficients d'usuari.
Per evitar aquest problema, cal executar Internet Explorer com a administrador. Per a això, ens col·locarem sobre la icona d'Internet Explorer i mantenint la tecla de les majúscules pressionades (Shift), li donarem al botó dret del ratolí per seleccionar "Executar com a administrador".

Tinc instal·lat el Certificat Arrel?

Per accedir correctament a la visualització de tots els continguts de la seu electrònica serà necessari disposar del certificat arrel de la FNMT corresponent i incorporar-lo en el seu navegador com Autoritat de Certificació vàlida.

Des del següent enllaç pot descarregar el Certificat Arrel que proveeix la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre - Reial Casa de la Moneda. Així com les seues petjades digitals:

https://www.sede.fnmt.gob.es/descargas/certificados-raiz-de-la-fnmt

Tinc problemes amb Windows i Firefox!

Tinc instal·lades les claus públiques?

Firefox disposa d'un magatzem de certificats diferent al d'Internet Explorer i Chrome. És per això, que tant el certificat que es vulga utilitzar com les claus públiques d'aquest hauran d'estar instal·lades en El magatzem de claus del Firefox. Addicionalment, i encara que no es realitze la tramitació des d'Internet Explorer, s'han d'afegir les claus públiques del certificat que vulguem utilizar-hi, o des del magatzem de Windows. Si no s'inclouen, quan anirem a signar una sol·licitud de Registre Electrònic (durant el pas 2 de la tramitació), el desplegable que mostra el certificat amb el qual volem signar apareixerà buit.

Comprovar la següent configuració

Revisar que dins de les opcions de Firefox NO està marcada l'opció de "Consultar els servidors responedors OCSP per confirmar la validesa actual dels certificats" tal com es pot veure a la imatge de baix.

FAQ_12

Tinc instal·lat el certificat que utilitza el component de signatura?

Per al correcte funcionament del Registre Electrònic i les Notificacions Electròniques, s'ha de comprovar si el certificat de l'applet de signatura s'ha instal·lat correctament al navegador. Per a això hauríem de dirigir-nos a les opcions de Firefox, "/ Opcions / Avançat" i seleccionar la pestanya "Certificats". Un cop allà farem clic sobre el botó "Veure certificat" i buscarem el certificat del applet dins de la pestanya de "Autoritats", tal com es pot veure a la imatge de baix. En el cas que el certificat no s'hi haja instal·lat o s'haja instal·lat en una altra pestanya diferent a la indicada, haurem de realitzar la instal·lació del certificat manualment. Per a això i des de la pàgina que acabem de comentar, fem clic a "Importa", seleccionarem el certificat de l'applet i acceptarem la importació d'aquest. Normalment el certificat es trobarà en una ruta semblant a aquesta "D: \ Usuaris \ psuarez \ .jappsrv \ jappsrv.cer", on "psuarez" és l'usuari identificat en aquesta máquina.

FAQ_13

31 de gener de 2019


Calle Llandells 5. Peníscola/Peñíscola (Castelló/Castellón)
Telèfon:964480050 Fax:964489212
Correu electrònic:sac@peniscola.org