Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre l'Increment del Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua) (Núm. 4)

Data de creació: 29 d’octubre de 2010
Data de publicació: 30 de desembre de 2010

Entrada en vigor:  1 de gener de 2011Calle Llandells 5. Peníscola/Peñíscola (Castelló/Castellón)
Telèfon:964480050 Fax:964489212
Correu electrònic:sac@peniscola.org