Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per Recollida de Residus Sòlids Urbans, Transferència i Eliminació (Núm. 9)

L'article sisé d'aquesta Ordenança, corresponent a la quota tributària, està modificat.

La nova redacció de l'article sisé, quota tributària, en vigor des de l'1 de gener de 2012, apareix en el document relacionat a continuació.

Data de creació: 15 de novembre de 2007
Data de publicació: 29 de desembre de 2007

Entrada en vigor:  1 de gener de 2008Calle Llandells 5. Peníscola/Peñíscola (Castelló/Castellón)
Telèfon:964480050 Fax:964489212
Correu electrònic:sac@peniscola.org