Ordenança Reguladora de Campaments Turístics Públics en el Municipi de Peníscola

Ordenança actualitzada amb la modificació dels articles 1, 9, 10, 11, 12, 21, 22 i 28 aprovada definitivament en el Ple de data 30 de juliol de 2014.

En el Butlletí Oficial de la Província núm. 98, de 14 d'agost de 2014 es va publicar l'aprovació de la modificació definitiva.

Data de publicació: 17 de març de 2016

Entrada en vigor:  3 de setembre de 2014Calle Llandells 5. Peníscola/Peñíscola (Castelló/Castellón)
Telèfon:964480050 Fax:964489212
Correu electrònic:sac@peniscola.org