Ordenança Municipal de Protecció contra la Contaminació Acústica

Data de creació: 18 de maig de 2006
Data de publicació: 22 d’agost de 2006

Entrada en vigor:  23 d’agost de 2006Calle Llandells 5. Peníscola/Peñíscola (Castelló/Castellón)
Telèfon:964480050 Fax:964489212
Correu electrònic:sac@peniscola.org