Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per la Prestació del Servei d'Immobilització o Retirada de Vehicles de la Via Pública i Subsegüent Custòdia d'aquests (Núm. 11)

Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per la Prestació del Servei d'Immobilització o Retirada de Vehicles de la Via Pública i Subsegüent Custòdia d'aquests (Núm. 11)

Aprovada inicialment en sessió plenària de data 14 de juny de 2012

Publicació de l'aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província núm. 112, de data 18 de setembre de 2012

Data de publicació: 19 d’octubre de 2012

Entrada en vigor:  19 de setembre de 2012Calle Llandells 5. Peníscola/Peñíscola (Castelló/Castellón)
Telèfon:964480050 Fax:964489212
Correu electrònic:sac@peniscola.org