APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ ORDENANÇA TAXES DRETS D'EXAMEN

Anunci d'aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per drets d'examen i participació en proves selectives.

APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ ORDENANÇA TAXES DRETS D'EXAMEN

Data de publicació: 21 de març de 2014Calle Llandells 5. Peníscola/Peñíscola (Castelló/Castellón)
Telèfon:964480050 Fax:964489212
Correu electrònic:sac@peniscola.org