Edicte d'aprovació definitiva de l'Ordenança Municipal de Transparència, Accés a la Informació Pública i Reutilització de Documents i Dades

Edicte d'aprovació definitiva i publicació íntegra de l'Ordenança Municipal de Transparència, Accés a la Información Pública  Reutilització de Documents i Dades

Ordenança aprobava definitivament pel Ple en sessió de 28 de gener de 2016

L'ordenança entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Bulletí Oficial de la Provincia de Castelló

Publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló núm. 16, de data 1 de març de 2016

Entrada en vigor de l'Ordenança: 2 de marzo de 2016

Data de publicació: 22 de febrer de 2016

Entrada en vigor:  2 de març de 2016Calle Llandells 5. Peníscola/Peñíscola (Castelló/Castellón)
Telèfon:964480050 Fax:964489212
Correu electrònic:sac@peniscola.org