Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres

Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres

Data de publicació: 21 d’abril de 2016Calle Llandells 5. Peníscola/Peñíscola (Castelló/Castellón)
Telèfon:964480050 Fax:964489212
Correu electrònic:sac@peniscola.org