Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per Llicències Urbanístiques

Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per Llicències Urbanístiques

Data de creació: 21 d’abril de 2016
Data de publicació: 21 d’abril de 2016Calle Llandells 5. Peníscola/Peñíscola (Castelló/Castellón)
Telèfon:964480050 Fax:964489212
Correu electrònic:sac@peniscola.org