Reglament Orgànico Municipal de l'Ajuntament de Peníscola

Reglament Orgànic Municipal aprovat definitivament pel Ple de l'Ajuntament de Peníscola en sessió de 17 de març de 2016.

Publicat en el BOP núm. 53, de 3 de maig de 2016

En vigor a partir del 4 de maig de 2016

Data de publicació: 3 de maig de 2016

Entrada en vigor:  4 de maig de 2016Calle Llandells 5. Peníscola/Peñíscola (Castelló/Castellón)
Telèfon:964480050 Fax:964489212
Correu electrònic:sac@peniscola.org