Compte general 2015

Compte general 2015

Data de publicació: 27 de maig de 2016

Más informació:  El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 21 de juliol de 2016 va acordar l'aprovació definitiva del Compte General de 2015. S'incorpora l'acord a l'expedient.

DESCARGA DE DOCUMENTOS


Calle Llandells 5. Peníscola/Peñíscola (Castelló/Castellón)
Telèfon:964480050 Fax:964489212
Correu electrònic:sac@peniscola.org