Ocupación temporal de la vía pública con finalidad lucrativa-solicitud

Descripció Ocupación temporal de la vía pública con finalidad lucrativa-solicitud
Qui tramita la sol·licitud? Ayuntamiento de Peñíscola
Forma d’iniciació A petició de la persona interessada
Òrgan resolutor Ayuntamiento de Peñíscola
DESCARGA DE DOCUMENTOS
7 d’abril de 2017

Presencial Presencial

  • Servei d'Atenció Ciutadana (SAC)


Calle Llandells 5. Peníscola/Peñíscola (Castelló/Castellón)
Telèfon:964480050 Fax:964489212
Correu electrònic:sac@peniscola.org