Se encuentra usted aquí: Inici -> Informació del portal -> Ordenança municipal de transparència

Ordenança de Transparència, Accés i Reutilització de la Informació

El Ple de l'Ajuntament de Peníscola, en sessió de data 24 de setembre de 2015, ha aprovat inicialment l'Ordenança Municipal de Transparència, accés a la administració pública i reutilització de documents i dades.

De conformitat amb el que disposa l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'aril, Reguladora de les Bases de Règim Local, s'obre un període d'informació pública i audiència als interessats, pel termini de 30 dies hàbils següents a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, durant els quals podran presentar-s'hi al·legacions. En cas que no se'n presentaren, s'entendrà definitivament aprovada l'Ordenança, elevant-se a definitiu l'acortd d'aprovació inicial.

L'anunci d'exposició pública de l'aprovació inicial de l'Ordenança Municipal de Transparència apareix publicat en el BOP núm. 132, de 29 d'octubre de 2015

En sessió plenària de 28 de gener de 2016 es va aprovar definitivament l'Ordenança Municipal de Transparència.

L'edicte d'aprovació definitiva de l'Ordenança de Transparència apareix publicat en el BOP núm. 16, d'1 de març de 2016

Aquesta Ordenança entra en vigor el 2 de març de 2016

Descàrrega d'arxius

Descargar archivo

Ordenanza Municipal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Reutilización de Documentos y Datos
Tipus d'arxiu: PDF   Idioma: Valenciano

1 de MarÇ de 2016

Ajuntament de Peníscola Calle Llandells 5. Peníscola/Peñíscola (Castelló/Castellón)
Telèfon:964480050 Fax:964489212
Correu electrònic:sac@peniscola.org