Se encuentra usted aquí: Inici -> Informació del portal -> Períodes d'actualització

Períodes d'actualització

En aquest apartat s'informa sobre els períodes d'actualització de la informació publicada en el portal de transparència.


Apartat / Secció  Actualizació
  
Informació sobre la corporació municipal 
Càrrecs electes i alts càrrecs 
Dades biogràfiquesPermanent
Agenda institucional de l'alcaldePermanent
RetribucionsPermanent
Registre d'Interessos d'Activitats i BénsPermanent
  
Personal 
Llocs de treball i plantilles de personalPermanent
Càrrecs de confiançaPermanent
Oferta pública d'ocupacióPermanent
  
Organització i patrimoni 
Òrgans de Govern Permanent
Organismes descentralitzatsPermanent
OrganigramaPermanent
Agenda local 21 i Pla estratègic municipalPermanent
Plans i programes anuals i plurianualsPermanent
Informes internsPermanent
PatrimoniPermanent
  
Normes i institucions municipals 
Ple municipalPermanent
Junta de Govern LocalPermanent
Resolucions judicialsPermanent
  
Relacions amb els ciutadans i la societat 
Informació i atenció al ciutadà 
Estadístiques - Servei d'Atenció CiutadanaPermanent
Estat del trànsitPermanent
Estat mediambientalPermanent
Grups municipalsPermanent
Associacions de veïnsPermanent
  
Grau de compromís 
Participació ciutadanaPermanent
Serveis municipals Permanent
Catàleg de procedimentsPermanent
  
Econòmica i financera i contractes 
Informació comptable i pressupostària  
Informació consolidadaPermanent
AjuntamentPermanent
Patronats municipalsPermanent
Empreses municipalsPermanent
Plans i programes plurianualsPermanent
  
Indicadors d'ingressos i despeses municipals 
  
Deute públic 
Deute municipalPermanent
Període mitjà de pagament en termes de sostenibilitat del deute comercialPermanent
  
Auditoria 
  
Contractació de serveis 
Meses de contractacióPermanent
Perfil de contractantPermanent
Subministradors i costosPermanent
  
Contractes, convenis i subvencions 
Perfil de contractantPermanent
Contractes menorsPermanent
EstadístiquesPermanent
ConvenisPermanent
Subvencions i ajudes públiquesPermanent
  
Matèries d'urbanisme i obres públiques 
  
Plans i convenis 
Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU)Permanente
Plans parcialsPermanente
Convenis urbanísticsPermanente
Medi ambientPermanente
  
Anuncis i licitacions d'obres públiques 
Normativa urbanísticaPermanent
Projectes, plecs, criteris de licitacióPermanent
Empreses concurrentsPermanent
  
Seguiment i control d'execució de les obres 
Obres d'infraestructuraPermanent
  
Indicadors de transparència 
  
Informació sobre la corporació municipal 
Informació sobre els càrrecs electes i el personal de l'AjuntamentPermanent
Informació sobre l'organització i el patrimoni de l'AjuntamentPermanent
Informació sobre normes i institucions municipalsPermanent
  
Relacions amb els ciutadans i la societat 
Característiques de la pàgina web de l'AjuntamentPermanent
Informació i atenció al ciutadàPermanent
Grau de compromís amb la ciutadaniaPermanent
  
Transparència econòmica i financera 
Informació comptable i pressupostàriaPermanent
Transparència en els ingressos, despeses i deutes municipalsPermanent
  
Transparència en les contractacions i costos dels serveis 
Procedimients de contractació de serveisPermanent
Subministradors i costos dels serveisPermanent
  
Transparència en matèries d'urbnisme, obres públiques i medi ambient 
Plans d'ordenació urbani i convenis urbanísticsPermanent
Anuncis i licitacions d'obres públiquesPermanent
Informació sobre concurrents, ofertes i resolucionsPermanent
Obres públiques, urbanisme i infraestructuresPermanent
  
Indicadors nova llei de transparència 
Planificació i organització de l'AjuntamentPermanent
Contractes, convenis i subvencionsPermanent
Alts càrrecs de l'Ajuntament i entitats participadesPermanent
Informació econòmica i pressupostàriaPermanent
  

30 de Juliol de 2015

Ajuntament de Peníscola Calle Llandells 5. Peníscola/Peñíscola (Castelló/Castellón)
Telèfon:964480050 Fax:964489212
Correu electrònic:sac@peniscola.org