Se encuentra usted aquí: Inici -> Publicitat activa -> Indicadors de transparència

Indicadors de transparència

Els indicadors ITA (Índex de Transparència dels Ajuntaments) són una eina que l'organització no governamental Transparència Internacional posa a disposició dels ajuntaments espanyols per medir el seu nivell de transparència. Avaluen la gestió realitzada per l'ajuntament d'una ciutat a través d'un conjunt integrat de 80 indicadors agrupat en diverses àrees.

Informació sobre la corporació municipal
Informació sobre els càrrecs electes i el personal de l'Ajuntament
Informació sobre l'organització i el patrimoni de l'Ajuntament
Informació sobre normes i institucions municipals
Relacions amb els ciutadans i la societat
Característiques de la pàgina web de l'Ajuntament
Informació i atenció al ciutadà
Grau de compromís per a la ciutadania
Transparència econòmica i financera
Informació comptable i pressupostària
Transparència en els ingressos, despeses i deutes municipals
Transparència en les contractacions i costos dels serveis
Procedimients de contractació de serveis
Suministradors i costos dels serveis
Transparència en matèries d'urbanisme, obres públiques i medi ambient
Plans d'ordenació urbana i convenis urbanístics
Anuncis i licitacions d'obres públiques
Informació sobre concurrents, ofertes i resolucions
Obres públiques, urbanisme i infrestructures
Indicadors nova llei de transparència
Planificació i organització de l'Ajuntament
Contractes, convenis i subvencions
Alts càrrecs de l'Ajuntament i Entitats participades
Informació econòmica i pressupostària

Ajuntament de Peníscola Calle Llandells 5. Peníscola/Peñíscola (Castelló/Castellón)
Telèfon:964480050 Fax:964489212
Correu electrònic:sac@peniscola.org