Oferta d'ocupació publicada amb anterioritat

Per a l'oferta d'ocupació publicada amb anterioritat a l'1 de juny de 2018 accedeixca al següent enllaç:
HISTÒRIC D'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ

Oferta pública d' ocupació
Tornar

datos de la subsección
Tabla de liquidaciones