Normativa publicada amb anterioritat

Per a la normativa publicada amb anterioritat al 01 de juny de 2018 accedeixca al següent enllaç:
HISTÒRICO DE NORMATIVA

Ordenances municipals

En aquesta secció es troben les ordenances fiscals i no fiscals del municipi, i reglaments que es troben en vigor.