Inici -> Serveis Generals -> Participació Ciutadana

Pressupostos Participatius 2020

En Junta de Govern Local de 16 d'agost de 2019 es van aprovar les Bases que han de regir el desenvolupament del procediment de pressupostos participatius per a 2020.

FASE DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

 • Termini: del 19 al 23 d'agost de 2019
 • Qui les pot presentar: Persones majors d'edat, empadronades a Peníscola
 • Les propostes han d'ajustar-se als criteris especificats en la sol·licitud i, en qualsevol cas, han de ser de competència municipal

FASE D'INFORME I SELECCIÓ DE PROPOSTES

 • S'admetran a tràmit les propostes que acomplisquen els requisits exigits.
 • Les propostes acceptades s'informaran pels tècnics muncipals.
 • Les propostes informades favorablement pels tècnics serán estudiades i debatudes per la Junta de Portaveus.
 • L'alcalde, oïda la Junta de Portaveus, decidirá sobre les propostes que hagen de sotmetre's a votació pública, atenent els criteris d'interés públic i inversió sostenible.

FASE D'ELECCIÓ PÚBLICA DE LES PROPOSTES

 • Las propostes objecte de votació s'exposaran al públic en el Tauler d'Anuncis i en aquest apartat
 • Les votacions s'efectuaran mitjançant el dipòsit de paperetes en una urna ubicada en el SAC, precintada per funcionaris municipals abans d'iniciar la votació.
 • El termini per realizar la votació es publicarà en aquest apartat, una vegada emesos els informes tècnics pertinents sobre els projectes que se sotmetran a votació.
 • Podran emetre el vot tots aquells ciutadans majors de 18 anys empadronats a Peníscola.

PROPOSTES SOTMESES A VOTACIÓ

 • Condicionament de la part infantil i juvenil de la biblioteca
 • Remodelació del frontó

VOTACIONS

Termini: del 28 al 31 d'octubre de 2019
Lloc: Servei d'Atenció Ciutadana
Horari: de 9.00h a 14.00h
Per poder votar, cal cumplir els requisits següents:

 • Ser major de 18 anys
 • Estar empadronat a Peníscola
 • Aportar el DNI

En el Servei d'Atenció Ciutadana, estarán disponibles les paperetes (en les quals cal marcar una de les propostes) i els sobres. Hi haurà una urna habilitada a l'efecte.

Resultats

RECOMPTE DE VOTS

 • Dia: ´
 • Hora:
 • Lloc:

RESULTAT DE LA VOTACIÓ

Documentos relacionados

25 d’octubre de 2019


Calle Llandells 5. Peníscola/Peñíscola (Castelló/Castellón)
Telèfon:964480050 Fax:964489212
Correu electrònic:sac@peniscola.org