Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per Atorgament de Llicències Municipals d'Ocupació (Núm. 24)

Data de creació: 15 de novembre de 2007
Data de publicació: 29 de desembre de 2007

Entrada en vigor:  1 de gener de 2008Calle Llandells 5. Peníscola/Peñíscola (Castelló/Castellón)
Telèfon:964480050 Fax:964489212
Correu electrònic:sac@peniscola.org