Edicte d'aprovació definitiva de l'Ordenança de Participació Ciutadana

Edicte d'aprovació definitiva i publicació íntegra de l'Ordenança de Participació Ciutadana.

Ordenança aprovada definitivament pel Ple en sessió de 28 de gener de 2016

L'ordenança entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló

L'Edicte s'ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló núm. 17, de 9 de febrer de 2016

L'ordenança entra en vigor el 10 de febrer de 2016

Per acord plenari de 20 de juliol de 2017 s'aprova definitivament la modificació de l'article 15 de l'ordenança. El text consolidat d'aquest article apareix una mica més avall

Data de publicació: 2 de febrer de 2016

Entrada en vigor:  10 de febrer de 2016Calle Llandells 5. Peníscola/Peñíscola (Castelló/Castellón)
Telèfon:964480050 Fax:964489212
Correu electrònic:sac@peniscola.org