Ordenança reguladora de l'ocupació amb finalitat lucrativa de la via pública i altres espais oberts al públic

Modificació Ordenança reguladora de l'ocupació amb finalitat lucrativa de la via pública i altres espais oberts al públic, aprobada definitivament pel Ple ordinari de l'Ajuntament de data 20 de juliol de 2017

Anunci d'aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, núm. 97, de data 15 d'agost de 2017

Ordenança aprovada definitivament pel Ple extraordinari de l'Ajuntament de data 30 de maig de 2016.

L'ordenança entrarà en vigor als 15 dies de la publicación en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló

Anunci d'aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, núm. 75, de data 21 de juny de 2016

Data de publicació: 8 de juny de 2016

Entrada en vigor:  9 de juliol de 2016Calle Llandells 5. Peníscola/Peñíscola (Castelló/Castellón)
Telèfon:964480050 Fax:964489212
Correu electrònic:sac@peniscola.org