Se encuentra usted aquí: Inici -> Publicitat activa -> Econonomicofinancera i contractes

Econonomicofinancera i contractes

Coneixeu tota la informació comptable i pressupostària de l'Ajuntament, les possibles modificacions i altres dades econòmiques i financeres d'interés, així com la informació actualitzada sobre contractacions d'obres, serveis i subministraments i dades relatives a contractes importants o proveïdors.

Informació comptable i pressupostària

Publicació dels Pressupostos dels organismes descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals.

Indicadors d'Ingressos i Despeses Municipals

Indicadors d'Ingressos i Despeses Municipals per any.

Deute públic

Deute públic municipal i evolució interanual.

Auditoria

Auditoria de comptes i de fiscalització.
  • Auditoria de comptes

    Publicació d'auditoria de comtpes i de fiscalització per part d'òrgans de control extern (Cambra o Tribunal de Comptes) de l'Ajuntament i de les entitats del sector públic municipal.

Contractació de serveis

Procediments de contractació de serveis.

Contractes, Convenis i Subvencions

Contractes, Convenis i Subvencions.

Ajuntament de Peníscola Calle Llandells 5. Peníscola/Peñíscola (Castelló/Castellón)
Telèfon:964480050 Fax:964489212
Correu electrònic:sac@peniscola.org