Bienvinguda al Portal de Transparència

L'Ajuntament de Peníscola, per complir la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, vol retre comptes amb la ciutadania sobre la seua gestió i les seues actuacions.

Volem ser més transparents i posar la nostra informació a la vostra disposició per millorar el bon govern, la qualitat dels serveis i l'eficiència municipal.


Informació sobre la corporació municipal Relacions amb els ciutadans i la societat Economicofinancera i contractes Matèries d'urbanisme i obres públiques Indicadors de transparència internacional Sol·licitud d'informació addicional

Ajuntament de Peníscola Calle Llandells 5. Peníscola/Peñíscola (Castelló/Castellón)
Telèfon:964480050 Fax:964489212
Correu electrònic:sac@peniscola.org