Se encuentra usted aquí: Inici -> Publicitat activa

Publicitat activa

 

Informació sobre la corporació municipal

Informació sobre la corporació municipal

Aquí podeu trobar la informació institucional i organitzativa de l'Ajuntament, composició i funcions, dades d'interés sobre els càrrecs electes i la nostra estructura organitzativa, sobre el patrimoni i també sobre la nostra normativa i reglamentació.

Veure més

Relacions amb els ciutadans i la societat

Relacions amb els ciutadans i la societat

L'Ajuntament està en interacció permanent amb la ciutat a través de la Seu electrònica, els serveis municipals i els diferents mecanismes d'informació, participació ciutadana, qualitat i compromís.

Veure més

Econonomicofinancera i contractes

Econonomicofinancera i contractes

Coneixeu tota la informació comptable i pressupostària de l'Ajuntament, les possibles modificacions i altres dades econòmiques i financeres d'interés, així com la informació actualitzada sobre contractacions d'obres, serveis i subministraments i dades relatives a contractes importants o proveïdors.

Veure més

Matèries d'urbanisme i obres públiques

Matèries d'urbanisme i obres públiques

Aquí podeu trobar tota la informació sobre el planejament urbanístic a la nostra ciutat, les obres públiques, el seu seguiment i execució i licitacions.

Veure més

Indicadors de transparència

Indicadors de transparència

Els indicadors ITA (Índex de Transparència dels Ajuntaments) són una eina que l'organització no governamental Transparència Internacional posa a disposició dels ajuntaments espanyols per medir el seu nivell de transparència. Avaluen la gestió realitzada per l'ajuntament d'una ciutat a través d'un conjunt integrat de 80 indicadors agrupat en diverses àrees.

Veure més

Ajuntament de Peníscola Calle Llandells 5. Peníscola/Peñíscola (Castelló/Castellón)
Telèfon:964480050 Fax:964489212
Correu electrònic:sac@peniscola.org